วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช เลขที่ 90/6 ถนนศรีธรรมไตรปิฎก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 055-219-041, 055-252-546-8 โทรสาร : 055-259-410
 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
   
 
 
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ ภาพข่าว
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ ภาพข่าว
1 29/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 064/2566
2 29/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 063/2566
3 22/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 062/2566
4 19/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 061/2566
5 19/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 060/2566
6 16/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 059/2566
7 16/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 058/2566
8 16/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 057/2566
9 16/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 056/2566
10 16/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 055/2566
11 2/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 054/2566
12 2/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 053/2566
13 2/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 052/2566
14 2/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 051/2566
15 2/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 050/2566
16 18/04/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 049/2566
17 18/04/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 048/2566
18 18/04/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 047/2566
19 18/04/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 046/2566
20 18/04/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 045/2566
21 18/04/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 044/2566
22 18/04/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 043/2566
23 18/04/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 042/2566
24 1/03/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 040/2566
25 1/03/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 039/2566
26 21/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 038/2566
27 20/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 037/2566
28 19/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 036/2566
29 19/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 035/2566
30 17/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 034/2566
31 17/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 033/2566
32 14/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 032/2566
33 14/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 031/2566
34 9/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 030/2566
35 9/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 029/2566
36 9/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 028/2566
37 9/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 027/2566
38 9/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 026/2566
39 9/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 025/2566
40 9/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 024/2566
41 9/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 023/2566
42 9/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 022/2566
43 9/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 021/2566
44 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 020/2566
45 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 019/2566
46 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 018/2566
47 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 017/2566
48 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 016/2566
49 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 015/2566
50 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 014/2566
51 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 013/2566
52 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 012/2566
53 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 011/2566
54 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 010/2566
55 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 009/2566
56 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 008/2566
57 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 007/2566
58 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 006/2566
59 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 005/2566
60 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 004/2566
61 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 003/2566
62 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 002/2566
63 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 001/2566
64 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 289
65 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 288
66 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 287
67 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 286
68 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 285
69 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 284
70 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 283
71 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 282
72 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 281
73 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 280
74 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 279
75 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 278
76 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 277
77 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 276
78 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 275
79 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 274
80 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 273
81 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 272
82 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 271
83 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 270
84 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 269
85 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 268
86 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 267
87 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 266
88 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 265
89 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 264
90 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 263
91 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 262
92 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 261
93 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 260
94 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 259-1
95 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 260
96 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 259
97 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 258
98 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 257
99 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 256
100 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 255
101 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 254
102 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 253
103 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 252
104 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 251
105 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 250
106 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 249
107 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 248
108 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 247
109 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 246
110 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 244
111 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 242
112 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 239
113 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 238
114 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 237
115 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 236
116 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 235
117 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 241
118 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 243
119 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 234
120 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 233
121 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 232
122 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 231
123 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 230
124 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 227
125 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 226
126 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 225
127 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 224
128 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 223
129 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 222
130 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 221
131 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 220
132 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 219
133 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 218
134 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 217
135 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 216
136 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 215
137 27/07/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 213
138 27/07/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 214
139 18/01/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 181
140 18/01/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 180
141 18/01/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 179
142 21/12/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 178
143 20/12/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 177
144 7/12/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 176
145 7/12/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 175
146 3/12/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 173
147 21/10/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 168
148 15/10/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 167
149 9/08/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 158
150 9/08/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 157
151 9/08/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 156
152 9/08/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 155
153 9/08/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 154
154 9/08/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 153
155 30/06/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 152
156 11/06/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 149
157 8/06/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 148
158 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 143
159 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 142
160 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 141
161 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 139
162 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 138
163 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 137
164 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 136
165 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 135
166 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 134
167 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 133
168 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 132
169 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 131
170 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 130
171 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 129
172 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 128
173 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 127
174 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 126
175 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 125
176 16/12/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 123
177 5/11/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 119
178 5/11/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 118
179 5/11/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 117
180 5/11/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 116
181 5/11/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 115
182 5/11/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 114
183 5/11/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 113
184 22/10/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 112
185 22/10/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 111
186 22/10/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 109
187 18/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 108
188 18/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 106
189 18/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 104
190 17/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 107
191 14/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 105
192 13/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 103
193 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 102
194 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 101
195 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 100
196 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 99
197 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 98
198 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 97
199 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 96
200 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 95
201 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 93
202 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 90
203 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 89
204 1/04/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 84
205 6/03/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 83
206 6/03/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 82
207 6/03/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 81
208 6/03/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 80
209 6/03/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 79
210 6/03/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 78
211 27/01/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 77
212 27/01/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 76
213 9/01/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 75
214 9/01/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 74
215 9/12/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 70
216 9/12/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 71
217 9/12/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 72
218 9/12/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 73
219 9/12/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 69
220 9/12/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 68
221 9/12/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 67
222 9/12/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 66
223 19/11/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 65
224 19/11/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 64
225 29/10/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 63
226 29/10/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 61
227 29/10/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 60
228 29/10/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 59
229 29/10/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 62
230 16/09/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 58
231 16/09/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 57
232 16/09/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 56
233 16/09/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 55
234 13/09/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 54
235 26/08/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 53
236 26/08/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 52
237 13/08/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 51
238 13/08/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 50
239 13/08/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 49
240 6/08/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 48
241 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 47
242 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 46
243 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 45
244 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 44
245 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 43
246 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 42
247 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 41
248 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 40
249 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 39
250 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 38
251 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 37
252 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 36
253 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 35
254 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 34
255 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 33
256 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 32
257 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 31
258 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 29
259 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 28
260 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 27
261 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 25
262 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 23
263 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 22
264 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 21
265 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 20
266 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 19
267 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 18
268 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 17
269 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 16
270 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 13
 
 
 
แนะนำวิทยาลัย
แนะนำวิทยาลัย
ข้อมูลวิทยาลัย
คุณลักษณะบัณฑิต
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากร
ติดต่อหน่วยงาน
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานภายใน
กลุ่มงานอำนวยการ
การบริหารทั่วไป
งานทรัพยากรบุคคลและงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ
งานยุทธศาสตร์
งานประกันคุณภาพ
แสดงความคิดเห็นที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก
กลุ่มงานวิชาการ
งานจัดการศึกษาและงานทะเบียนนักศึกษา
ข้อมูลการกู้ยืม กยศ.
งานกิจการนักศึกษา
งานบริหารหลักสูตร
หน่วยงานบริการนักศึกษา
กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
งานวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศ
งานบริการวิชาการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
วารสารการพยาบาลสุขภาพและสาธารณสุข
ระบบสารสนเทศภายใน
ระบบสารสนเทศภายใน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร MIS
ระบบจองห้องออนไลน์
ระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
ระบบทะเบียนศิษย์เก่า
คลังภาพกิจกรรม 2555 - 2557
ระบบติดตามขอเบิกเงิน
Test of English Skills
ฐานข้อมูลวิจัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี พุทธชินราช
ระบบสารสนเทศภายนอก
ระบบสารสนเทศภายนอก
CHE QA Online
ระบบสารสนเทศ สบช.
OPEN TQF
PIEiS
Back Office สบช.
GFMIS
GFMIS Web Online
ตรวจสอบสิทธิค่ารักษา
ระบบรับสมัครนักศึกษา ระบบสอบกลาง (Admissions)
ระบบสารสนเทศกฏหมายและระเบียบการคลัง
ระบบบุคลากร
ฐานข้อมูลทางการพยาบาล E-Book
ระบบฝึกอบรม PIMTIS
 
 
ศูนย์การเรียนรู้
ศูนย์การเรียนรู้
Clinicalkey for nursing
ห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
สำนักงานหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
ScienceDirect E-Journal
ศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้การพยาบาล
KM ชุมชนสระแก้ว
ฐานข้อมูลงานวิจัย ThaiLIS
ฐานข้อมูลทางการพยาบาล CINAHL
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ
CU-eLibrary
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันพระบรมราชชนก
สภาการพยาบาล
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพุทธชินราช
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กรมบัญชีกลาง
โรงพยาบาลแหล่งฝึก
โรงพยาบาลแหล่งฝึก
โรงพยาบาลพุทธชินราช
โรงพยาบาลชาติตระการ
โรงพยาบาลเนินมะปราง
โรงพยาบาลบางระกำ
โรงพยาบาลวังทอง
โรงพยาบาลวัดโบสถ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
 
 
เครือข่ายภาคเหนือ
เครือข่ายภาคเหนือ
วพบ.นครลำปาง
วพบ.สวรรค์ประชารักษ์
วพบ.พะเยา
วพบ.พุทธชินราช
วพบ.อุตรดิตถ์
วพบ.เชียงใหม่
วสส.พิษณุโลก
วพบ.แพร่
เครือข่ายภาคตะวันออก
เครือข่ายภาคตะวันออก
วพบ.นครราชสีมา
วพ.ศรีมหาสารคาม
วพบ.สรรพสิทธิประสงค์
วพบ.ขอนแก่น
วพบ.อุดรธานี
วพบ.สุรินทร์
วสส.ขอนแก่น
วสส.อุบลราชธานี
เครือข่ายภาคกลาง 1
เครือข่ายภาคกลาง 1
วพบ.จังหวัดนนทบุรี
วพบ.กรุงเทพ
วพบ.นพรัตน์วชิระ
วพบ.ชลบุรี
วพ.พระปกเกล้า จันทบุรี
วสส.ชลบุรี
วทก.กาญจนาภิเษก
เครือข่ายภาคกลาง 2
เครือข่ายภาคกลาง 2
วพบ.ราชบุรี
วพบ.จักรีรัช
วพบ.สระบุรี
วพบ.พระพุทธบาท
วพบ.ชัยนาท
วพบ.สุพรรณบุรี
วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
วสส.สุพรรณบุรี
เครือข่ายภาคใต้
เครือข่ายภาคใต้
วพบ.สงขลา
วพบ.สุราษฎร์ธานี
วพบ.นครศรีธรรมราช
วพบ.ตรัง
วพบ.ยะลา
วสส.ตรัง
วสส.ยะลา
 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช © 2015 Boromarajonani College of Nursing Buddhachinaraj