วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช เลขที่ 90/6 ถนนศรีธรรมไตรปิฎก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 055-219-041, 055-252-546-8 โทรสาร : 055-259-410
 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
   
 
 
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ ภาพข่าว
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ ภาพข่าว
1 9/09/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 116/2566
2 9/09/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 115/2566
3 9/09/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 114/2566
4 9/09/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 113/2566
5 9/09/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 111/2566
6 26/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 110/2566
7 26/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 109/2566
8 25/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 108/2566
9 24/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 107/2566
10 22/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 106/2566
11 22/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 105/2566
12 22/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 104/2566
13 22/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 103/2566
14 22/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 102/2566
15 15/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 101/2566
16 11/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 099/2566
17 11/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 097/2566
18 11/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 096/2566
19 11/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 095/2566
20 11/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 094/2566
21 11/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 093/2566
22 11/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 092/2566
23 11/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 091/2566
24 11/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 090/2566
25 11/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 089/2566
26 11/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 087/2566
27 11/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 086/2566
28 11/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 085/2566
29 11/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 084/2566
30 13/07/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 082/2566
31 11/07/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 081/2566
32 11/07/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 080/2566
33 10/07/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 079/2566
34 10/07/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 078/2566
35 10/07/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 076/2566
36 10/07/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 075/2566
37 20/06/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 074/2566
38 20/06/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 073/2566
39 20/06/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 072/2566
40 20/06/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 071/2566
41 20/06/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 070/2566
42 13/06/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 069/2566
43 13/06/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 068/2566
44 13/06/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 067/2566
45 13/06/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 066/2566
46 13/06/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 065/2566
47 29/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 064/2566
48 29/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 063/2566
49 22/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 062/2566
50 19/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 061/2566
51 19/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 060/2566
52 16/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 059/2566
53 16/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 058/2566
54 16/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 057/2566
55 16/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 056/2566
56 16/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 055/2566
57 2/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 054/2566
58 2/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 053/2566
59 2/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 052/2566
60 2/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 051/2566
61 2/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 050/2566
62 18/04/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 049/2566
63 18/04/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 048/2566
64 18/04/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 047/2566
65 18/04/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 046/2566
66 18/04/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 045/2566
67 18/04/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 044/2566
68 18/04/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 043/2566
69 18/04/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 042/2566
70 1/03/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 040/2566
71 1/03/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 039/2566
72 21/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 038/2566
73 20/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 037/2566
74 19/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 036/2566
75 19/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 035/2566
76 17/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 034/2566
77 17/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 033/2566
78 14/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 032/2566
79 14/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 031/2566
80 9/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 030/2566
81 9/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 029/2566
82 9/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 028/2566
83 9/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 027/2566
84 9/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 026/2566
85 9/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 025/2566
86 9/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 024/2566
87 9/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 023/2566
88 9/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 022/2566
89 9/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 021/2566
90 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 020/2566
91 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 019/2566
92 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 018/2566
93 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 017/2566
94 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 016/2566
95 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 015/2566
96 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 014/2566
97 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 013/2566
98 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 012/2566
99 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 011/2566
100 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 010/2566
101 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 009/2566
102 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 008/2566
103 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 007/2566
104 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 006/2566
105 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 005/2566
106 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 004/2566
107 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 003/2566
108 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 002/2566
109 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 001/2566
110 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 289
111 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 288
112 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 287
113 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 286
114 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 285
115 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 284
116 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 283
117 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 282
118 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 281
119 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 280
120 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 279
121 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 278
122 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 277
123 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 276
124 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 275
125 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 274
126 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 273
127 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 272
128 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 271
129 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 270
130 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 269
131 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 268
132 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 267
133 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 266
134 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 265
135 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 264
136 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 263
137 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 262
138 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 261
139 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 260
140 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 259-1
141 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 260
142 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 259
143 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 258
144 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 257
145 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 256
146 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 255
147 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 254
148 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 253
149 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 252
150 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 251
151 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 250
152 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 249
153 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 248
154 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 247
155 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 246
156 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 244
157 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 242
158 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 239
159 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 238
160 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 237
161 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 236
162 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 235
163 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 241
164 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 243
165 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 234
166 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 233
167 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 232
168 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 231
169 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 230
170 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 227
171 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 226
172 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 225
173 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 224
174 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 223
175 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 222
176 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 221
177 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 220
178 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 219
179 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 218
180 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 217
181 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 216
182 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 215
183 27/07/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 213
184 27/07/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 214
185 18/01/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 181
186 18/01/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 180
187 18/01/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 179
188 21/12/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 178
189 20/12/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 177
190 7/12/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 176
191 7/12/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 175
192 3/12/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 173
193 21/10/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 168
194 15/10/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 167
195 9/08/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 158
196 9/08/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 157
197 9/08/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 156
198 9/08/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 155
199 9/08/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 154
200 9/08/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 153
201 30/06/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 152
202 11/06/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 149
203 8/06/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 148
204 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 143
205 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 142
206 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 141
207 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 139
208 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 138
209 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 137
210 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 136
211 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 135
212 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 134
213 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 133
214 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 132
215 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 131
216 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 130
217 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 129
218 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 128
219 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 127
220 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 126
221 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 125
222 16/12/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 123
223 5/11/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 119
224 5/11/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 118
225 5/11/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 117
226 5/11/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 116
227 5/11/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 115
228 5/11/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 114
229 5/11/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 113
230 22/10/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 112
231 22/10/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 111
232 22/10/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 109
233 18/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 108
234 18/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 106
235 18/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 104
236 17/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 107
237 14/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 105
238 13/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 103
239 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 102
240 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 101
241 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 100
242 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 99
243 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 98
244 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 97
245 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 96
246 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 95
247 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 93
248 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 90
249 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 89
250 1/04/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 84
251 6/03/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 83
252 6/03/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 82
253 6/03/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 81
254 6/03/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 80
255 6/03/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 79
256 6/03/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 78
257 27/01/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 77
258 27/01/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 76
259 9/01/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 75
260 9/01/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 74
261 9/12/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 70
262 9/12/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 71
263 9/12/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 72
264 9/12/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 73
265 9/12/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 69
266 9/12/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 68
267 9/12/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 67
268 9/12/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 66
269 19/11/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 65
270 19/11/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 64
271 29/10/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 63
272 29/10/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 61
273 29/10/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 60
274 29/10/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 59
275 29/10/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 62
276 16/09/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 58
277 16/09/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 57
278 16/09/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 56
279 16/09/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 55
280 13/09/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 54
281 26/08/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 53
282 26/08/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 52
283 13/08/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 51
284 13/08/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 50
285 13/08/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 49
286 6/08/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 48
287 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 47
288 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 46
289 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 45
290 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 44
291 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 43
292 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 42
293 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 41
294 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 40
295 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 39
296 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 38
297 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 37
298 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 36
299 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 35
300 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 34
301 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 33
302 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 32
303 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 31
304 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 29
305 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 28
306 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 27
307 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 25
308 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 23
309 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 22
310 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 21
311 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 20
312 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 19
313 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 18
314 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 17
315 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 16
316 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 13
 
 
 
แนะนำวิทยาลัย
แนะนำวิทยาลัย
ข้อมูลวิทยาลัย
คุณลักษณะบัณฑิต
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากร
ติดต่อหน่วยงาน
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานภายใน
ด้านบริหารและยุทธศาสตร์
การบริหารทั่วไป
งานทรัพยากรบุคคลและงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ
งานยุทธศาสตร์
งานประกันคุณภาพ
แสดงความคิดเห็นที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก
ด้านวิชาการ
งานจัดการศึกษาและงานทะเบียนนักศึกษา
งานบริหารหลักสูตร
ด้านวิจัยและบริการวิชาการ
งานวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศ
งานบริการวิชาการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
วารสารการพยาบาลสุขภาพและสาธารณสุข
ด้านกิจการนักศึกษา
ข้อมูลการกู้ยืม กยศ.
หน่วยงานบริการนักศึกษา
ประชาสัมพันธ์แหล่งงาน
แหล่งกิจกรรมพิเศษ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ประกันอุบัติเหตุ
ระบบสารสนเทศภายใน
ระบบสารสนเทศภายใน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร MIS
ระบบจองห้องออนไลน์
ระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
ระบบทะเบียนศิษย์เก่า
คลังภาพกิจกรรม 2555 - 2557
ระบบติดตามขอเบิกเงิน
Test of English Skills
ฐานข้อมูลวิจัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี พุทธชินราช
ระบบสารสนเทศภายนอก
ระบบสารสนเทศภายนอก
CHE QA Online
ระบบสารสนเทศ สบช.
OPEN TQF
PIEiS
Back Office สบช.
GFMIS
GFMIS Web Online
ตรวจสอบสิทธิค่ารักษา
ระบบรับสมัครนักศึกษา ระบบสอบกลาง (Admissions)
ระบบสารสนเทศกฏหมายและระเบียบการคลัง
ระบบบุคลากร
ฐานข้อมูลทางการพยาบาล E-Book
ระบบฝึกอบรม PIMTIS
 
 
ศูนย์การเรียนรู้
ศูนย์การเรียนรู้
Clinicalkey for nursing
ห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
สำนักงานหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
ScienceDirect E-Journal
ศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้การพยาบาล
KM ชุมชนสระแก้ว
ฐานข้อมูลงานวิจัย ThaiLIS
ฐานข้อมูลทางการพยาบาล CINAHL
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ
CU-eLibrary
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันพระบรมราชชนก
สภาการพยาบาล
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพุทธชินราช
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กรมบัญชีกลาง
โรงพยาบาลแหล่งฝึก
โรงพยาบาลแหล่งฝึก
โรงพยาบาลพุทธชินราช
โรงพยาบาลชาติตระการ
โรงพยาบาลเนินมะปราง
โรงพยาบาลบางระกำ
โรงพยาบาลวังทอง
โรงพยาบาลวัดโบสถ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
 
 
เครือข่ายภาคเหนือ
เครือข่ายภาคเหนือ
วพบ.นครลำปาง
วพบ.สวรรค์ประชารักษ์
วพบ.พะเยา
วพบ.พุทธชินราช
วพบ.อุตรดิตถ์
วพบ.เชียงใหม่
วสส.พิษณุโลก
วพบ.แพร่
เครือข่ายภาคตะวันออก
เครือข่ายภาคตะวันออก
วพบ.นครราชสีมา
วพ.ศรีมหาสารคาม
วพบ.สรรพสิทธิประสงค์
วพบ.ขอนแก่น
วพบ.อุดรธานี
วพบ.สุรินทร์
วสส.ขอนแก่น
วสส.อุบลราชธานี
เครือข่ายภาคกลาง 1
เครือข่ายภาคกลาง 1
วพบ.จังหวัดนนทบุรี
วพบ.กรุงเทพ
วพบ.นพรัตน์วชิระ
วพบ.ชลบุรี
วพ.พระปกเกล้า จันทบุรี
วสส.ชลบุรี
วทก.กาญจนาภิเษก
เครือข่ายภาคกลาง 2
เครือข่ายภาคกลาง 2
วพบ.ราชบุรี
วพบ.จักรีรัช
วพบ.สระบุรี
วพบ.พระพุทธบาท
วพบ.ชัยนาท
วพบ.สุพรรณบุรี
วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
วสส.สุพรรณบุรี
เครือข่ายภาคใต้
เครือข่ายภาคใต้
วพบ.สงขลา
วพบ.สุราษฎร์ธานี
วพบ.นครศรีธรรมราช
วพบ.ตรัง
วพบ.ยะลา
วสส.ตรัง
วสส.ยะลา
 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช © 2015 Boromarajonani College of Nursing Buddhachinaraj