วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช เลขที่ 90/6 ถนนศรีธรรมไตรปิฎก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 055-219-041, 055-252-546-8 โทรสาร : 055-259-410
 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
   
 
 
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ ภาพข่าว
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ ภาพข่าว
1 1/03/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 048/2567
2 1/03/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 047/2567
3 1/03/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 046/2567
4 1/03/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 045/2567
5 22/02/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 044/2567
6 22/02/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 043/2567
7 22/02/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 042/2567
8 20/02/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 041/2567
9 19/02/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 040/2567
10 18/02/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 039/2567
11 17/02/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 038/2567
12 16/02/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 037/2567
13 15/02/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 036/2567
14 15/02/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 035/2567
15 15/02/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 034/2567
16 15/02/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 033/2567
17 15/02/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 032/2567
18 15/02/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 030/2567
19 15/02/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 029/2567
20 15/02/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 028/2567
21 15/02/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 027/2567
22 15/02/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 026/2567
23 15/02/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 025/2567
24 15/02/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 024/2567
25 15/02/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 023/2567
26 15/02/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 021/2567
27 15/02/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 020/2567
28 15/02/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 019/2567
29 15/02/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 018/2567
30 29/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 017/2567
31 17/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 014/2567
32 17/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 013/2567
33 17/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 012/2567
34 17/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 010/2567
35 17/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 007/2567
36 17/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 173/2566
37 17/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 003/2567
38 17/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 002/2567
39 17/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 001/2567
40 12/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 172/2566
41 12/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 171/2566
42 12/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 170/2566
43 12/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 169/2566
44 12/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 168/2566
45 12/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 167/2566
46 12/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 166/2566
47 12/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 165/2566
48 12/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 164/2566
49 12/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 163/2566
50 12/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 162/2566
51 12/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 161/2566
52 12/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 160/2566
53 12/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 159/2566
54 12/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 158/2566
55 12/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 156/2566
56 12/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 157/2566
57 12/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 155/2566
58 16/11/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 145/2566
59 16/11/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 144/2566
60 16/11/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 143/2566
61 9/11/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 142/2566
62 9/11/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 141/2566
63 9/11/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 140/2566
64 9/11/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 139/2566
65 6/11/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 138/2566
66 6/11/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 137/2566
67 1/11/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 135/2566
68 1/11/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 134/2566
69 1/11/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 133/2566
70 1/11/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 132/2566
71 1/11/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 130/2566
72 1/11/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 129/2566
73 1/11/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 128/2566
74 1/11/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 127/2566
75 1/11/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 126/2566
76 11/10/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 125/2566
77 11/10/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 124/2566
78 10/10/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 123/2566
79 10/10/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 122/2566
80 10/10/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 120/2566
81 10/10/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 119/2566
82 9/09/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 116/2566
83 9/09/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 115/2566
84 9/09/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 114/2566
85 9/09/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 113/2566
86 9/09/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 111/2566
87 26/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 110/2566
88 26/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 109/2566
89 25/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 108/2566
90 24/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 107/2566
91 22/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 106/2566
92 22/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 105/2566
93 22/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 104/2566
94 22/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 103/2566
95 22/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 102/2566
96 15/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 101/2566
97 11/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 099/2566
98 11/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 097/2566
99 11/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 096/2566
100 11/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 095/2566
101 11/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 094/2566
102 11/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 093/2566
103 11/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 092/2566
104 11/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 091/2566
105 11/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 090/2566
106 11/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 089/2566
107 11/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 087/2566
108 11/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 086/2566
109 11/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 085/2566
110 11/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 084/2566
111 13/07/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 082/2566
112 11/07/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 081/2566
113 11/07/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 080/2566
114 10/07/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 079/2566
115 10/07/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 078/2566
116 10/07/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 076/2566
117 10/07/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 075/2566
118 20/06/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 074/2566
119 20/06/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 073/2566
120 20/06/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 072/2566
121 20/06/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 071/2566
122 20/06/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 070/2566
123 13/06/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 069/2566
124 13/06/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 068/2566
125 13/06/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 067/2566
126 13/06/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 066/2566
127 13/06/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 065/2566
128 29/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 064/2566
129 29/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 063/2566
130 22/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 062/2566
131 19/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 061/2566
132 19/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 060/2566
133 16/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 059/2566
134 16/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 058/2566
135 16/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 057/2566
136 16/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 056/2566
137 16/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 055/2566
138 2/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 054/2566
139 2/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 053/2566
140 2/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 052/2566
141 2/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 051/2566
142 2/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 050/2566
143 18/04/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 049/2566
144 18/04/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 048/2566
145 18/04/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 047/2566
146 18/04/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 046/2566
147 18/04/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 045/2566
148 18/04/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 044/2566
149 18/04/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 043/2566
150 18/04/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 042/2566
151 1/03/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 040/2566
152 1/03/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 039/2566
153 21/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 038/2566
154 20/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 037/2566
155 19/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 036/2566
156 19/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 035/2566
157 17/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 034/2566
158 17/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 033/2566
159 14/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 032/2566
160 14/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 031/2566
161 9/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 030/2566
162 9/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 029/2566
163 9/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 028/2566
164 9/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 027/2566
165 9/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 026/2566
166 9/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 025/2566
167 9/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 024/2566
168 9/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 023/2566
169 9/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 022/2566
170 9/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 021/2566
171 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 020/2566
172 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 019/2566
173 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 018/2566
174 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 017/2566
175 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 016/2566
176 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 015/2566
177 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 014/2566
178 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 013/2566
179 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 012/2566
180 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 011/2566
181 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 010/2566
182 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 009/2566
183 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 008/2566
184 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 007/2566
185 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 006/2566
186 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 005/2566
187 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 004/2566
188 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 003/2566
189 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 002/2566
190 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 001/2566
191 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 289
192 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 288
193 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 287
194 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 286
195 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 285
196 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 284
197 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 283
198 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 282
199 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 281
200 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 280
201 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 279
202 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 278
203 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 277
204 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 276
205 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 275
206 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 274
207 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 273
208 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 272
209 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 271
210 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 270
211 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 269
212 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 268
213 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 267
214 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 266
215 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 265
216 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 264
217 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 263
218 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 262
219 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 261
220 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 260
221 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 259-1
222 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 260
223 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 259
224 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 258
225 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 257
226 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 256
227 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 255
228 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 254
229 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 253
230 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 252
231 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 251
232 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 250
233 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 249
234 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 248
235 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 247
236 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 246
237 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 244
238 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 242
239 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 239
240 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 238
241 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 237
242 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 236
243 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 235
244 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 241
245 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 243
246 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 234
247 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 233
248 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 232
249 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 231
250 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 230
251 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 227
252 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 226
253 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 225
254 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 224
255 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 223
256 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 222
257 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 221
258 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 220
259 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 219
260 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 218
261 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 217
262 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 216
263 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 215
264 27/07/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 213
265 27/07/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 214
266 18/01/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 181
267 18/01/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 180
268 18/01/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 179
269 21/12/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 178
270 20/12/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 177
271 7/12/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 176
272 7/12/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 175
273 3/12/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 173
274 21/10/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 168
275 15/10/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 167
276 9/08/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 158
277 9/08/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 157
278 9/08/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 156
279 9/08/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 155
280 9/08/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 154
281 9/08/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 153
282 30/06/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 152
283 11/06/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 149
284 8/06/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 148
285 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 143
286 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 142
287 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 141
288 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 139
289 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 138
290 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 137
291 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 136
292 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 135
293 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 134
294 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 133
295 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 132
296 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 131
297 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 130
298 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 129
299 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 128
300 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 127
301 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 126
302 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 125
303 16/12/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 123
304 5/11/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 119
305 5/11/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 118
306 5/11/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 117
307 5/11/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 116
308 5/11/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 115
309 5/11/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 114
310 5/11/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 113
311 22/10/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 112
312 22/10/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 111
313 22/10/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 109
314 18/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 108
315 18/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 106
316 18/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 104
317 17/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 107
318 14/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 105
319 13/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 103
320 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 102
321 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 101
322 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 100
323 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 99
324 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 98
325 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 97
326 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 96
327 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 95
328 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 93
329 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 90
330 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 89
331 1/04/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 84
332 6/03/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 83
333 6/03/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 82
334 6/03/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 81
335 6/03/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 80
336 6/03/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 79
337 6/03/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 78
338 27/01/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 77
339 27/01/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 76
340 9/01/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 75
341 9/01/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 74
342 9/12/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 70
343 9/12/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 71
344 9/12/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 72
345 9/12/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 73
346 9/12/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 69
347 9/12/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 68
348 9/12/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 67
349 9/12/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 66
350 19/11/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 65
351 19/11/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 64
352 29/10/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 63
353 29/10/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 61
354 29/10/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 60
355 29/10/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 59
356 29/10/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 62
357 16/09/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 58
358 16/09/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 57
359 16/09/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 56
360 16/09/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 55
361 13/09/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 54
362 26/08/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 53
363 26/08/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 52
364 13/08/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 51
365 13/08/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 50
366 13/08/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 49
367 6/08/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 48
368 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 47
369 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 46
370 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 45
371 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 44
372 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 43
373 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 42
374 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 41
375 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 40
376 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 39
377 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 38
378 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 37
379 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 36
380 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 35
381 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 34
382 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 33
383 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 32
384 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 31
385 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 29
386 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 28
387 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 27
388 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 25
389 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 23
390 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 22
391 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 21
392 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 20
393 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 19
394 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 18
395 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 17
396 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 16
397 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 13
 
 
 
แนะนำวิทยาลัย
แนะนำวิทยาลัย
ข้อมูลวิทยาลัย
คุณลักษณะบัณฑิต
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากร
ติดต่อหน่วยงาน
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานภายใน
ด้านบริหารและยุทธศาสตร์
การบริหารทั่วไป
งานทรัพยากรบุคคลและงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ
งานยุทธศาสตร์
งานประกันคุณภาพ
งานความเสียง
ด้านวิชาการ
งานจัดการศึกษาและงานทะเบียนนักศึกษา
งานบริหารหลักสูตร
ด้านวิจัยและบริการวิชาการ
งานวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศ
งานบริการวิชาการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
วารสารการพยาบาลสุขภาพและสาธารณสุข
ด้านกิจการนักศึกษา
ข้อมูลการกู้ยืม กยศ.
หน่วยงานบริการนักศึกษา
ประชาสัมพันธ์แหล่งงาน
แหล่งกิจกรรมพิเศษ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ประกันอุบัติเหตุ
ข้อมูลสำหรับผู้ปกครอง
ระบบสารสนเทศภายใน
ระบบสารสนเทศภายใน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร MIS
ระบบจองห้องออนไลน์
ระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
ระบบทะเบียนศิษย์เก่า
ระบบติดตามขอเบิกเงิน
Test of English Skills
ระบบสารสนเทศภายนอก
ระบบสารสนเทศภายนอก
CHE QA Online
ระบบสารสนเทศ สบช.
OPEN TQF
PIEiS
Back Office สบช.
GFMIS
GFMIS Web Online
ตรวจสอบสิทธิค่ารักษา
ระบบรับสมัครนักศึกษา ระบบสอบกลาง (Admissions)
ระบบสารสนเทศกฏหมายและระเบียบการคลัง
ระบบบุคลากร
ฐานข้อมูลทางการพยาบาล E-Book
ระบบฝึกอบรม PIMTIS
 
 
ศูนย์การเรียนรู้
ศูนย์การเรียนรู้
Clinicalkey for nursing
ห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
สำนักงานหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
ScienceDirect E-Journal
ศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้การพยาบาล
KM ชุมชนสระแก้ว
ฐานข้อมูลงานวิจัย ThaiLIS
ฐานข้อมูลทางการพยาบาล CINAHL
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ
CU-eLibrary
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันพระบรมราชชนก
สภาการพยาบาล
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพุทธชินราช
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กรมบัญชีกลาง
โรงพยาบาลแหล่งฝึก
โรงพยาบาลแหล่งฝึก
โรงพยาบาลพุทธชินราช
โรงพยาบาลชาติตระการ
โรงพยาบาลเนินมะปราง
โรงพยาบาลบางระกำ
โรงพยาบาลวังทอง
โรงพยาบาลวัดโบสถ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
 
 
เครือข่ายภาคเหนือ
เครือข่ายภาคเหนือ
วพบ.นครลำปาง
วพบ.สวรรค์ประชารักษ์
วพบ.พะเยา
วพบ.พุทธชินราช
วพบ.อุตรดิตถ์
วพบ.เชียงใหม่
วสส.พิษณุโลก
วพบ.แพร่
เครือข่ายภาคตะวันออก
เครือข่ายภาคตะวันออก
วพบ.นครราชสีมา
วพ.ศรีมหาสารคาม
วพบ.สรรพสิทธิประสงค์
วพบ.ขอนแก่น
วพบ.อุดรธานี
วพบ.สุรินทร์
วสส.ขอนแก่น
วสส.อุบลราชธานี
เครือข่ายภาคกลาง 1
เครือข่ายภาคกลาง 1
วพบ.จังหวัดนนทบุรี
วพบ.กรุงเทพ
วพบ.นพรัตน์วชิระ
วพบ.ชลบุรี
วพ.พระปกเกล้า จันทบุรี
วสส.ชลบุรี
วทก.กาญจนาภิเษก
เครือข่ายภาคกลาง 2
เครือข่ายภาคกลาง 2
วพบ.ราชบุรี
วพบ.จักรีรัช
วพบ.สระบุรี
วพบ.พระพุทธบาท
วพบ.ชัยนาท
วพบ.สุพรรณบุรี
วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
วสส.สุพรรณบุรี
เครือข่ายภาคใต้
เครือข่ายภาคใต้
วพบ.สงขลา
วพบ.สุราษฎร์ธานี
วพบ.นครศรีธรรมราช
วพบ.ตรัง
วพบ.ยะลา
วสส.ตรัง
วสส.ยะลา
 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช © 2015 Boromarajonani College of Nursing Buddhachinaraj