วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช เลขที่ 90/6 ถนนศรีธรรมไตรปิฎก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 055-219-041, 055-252-546-8 โทรสาร : 055-259-410
 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
   
 
 
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ ภาพข่าว
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ ภาพข่าว
1 22/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 062/2566
2 19/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 061/2566
3 19/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 060/2566
4 16/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 059/2566
5 16/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 058/2566
6 16/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 057/2566
7 16/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 056/2566
8 16/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 055/2566
9 2/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 054/2566
10 2/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 053/2566
11 2/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 052/2566
12 2/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 051/2566
13 2/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 050/2566
14 18/04/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 049/2566
15 18/04/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 048/2566
16 18/04/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 047/2566
17 18/04/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 046/2566
18 18/04/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 045/2566
19 18/04/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 044/2566
20 18/04/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 043/2566
21 18/04/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 042/2566
22 1/03/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 040/2566
23 1/03/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 039/2566
24 21/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 038/2566
25 20/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 037/2566
26 19/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 036/2566
27 19/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 035/2566
28 17/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 034/2566
29 17/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 033/2566
30 14/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 032/2566
31 14/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 031/2566
32 9/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 030/2566
33 9/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 029/2566
34 9/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 028/2566
35 9/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 027/2566
36 9/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 026/2566
37 9/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 025/2566
38 9/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 024/2566
39 9/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 023/2566
40 9/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 022/2566
41 9/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 021/2566
42 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 020/2566
43 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 019/2566
44 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 018/2566
45 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 017/2566
46 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 016/2566
47 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 015/2566
48 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 014/2566
49 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 013/2566
50 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 012/2566
51 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 011/2566
52 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 010/2566
53 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 009/2566
54 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 008/2566
55 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 007/2566
56 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 006/2566
57 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 005/2566
58 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 004/2566
59 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 003/2566
60 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 002/2566
61 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 001/2566
62 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 289
63 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 288
64 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 287
65 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 286
66 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 285
67 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 284
68 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 283
69 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 282
70 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 281
71 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 280
72 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 279
73 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 278
74 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 277
75 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 276
76 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 275
77 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 274
78 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 273
79 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 272
80 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 271
81 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 270
82 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 269
83 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 268
84 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 267
85 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 266
86 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 265
87 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 264
88 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 263
89 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 262
90 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 261
91 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 260
92 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 259-1
93 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 260
94 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 259
95 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 258
96 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 257
97 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 256
98 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 255
99 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 254
100 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 253
101 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 252
102 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 251
103 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 250
104 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 249
105 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 248
106 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 247
107 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 246
108 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 244
109 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 242
110 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 239
111 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 238
112 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 237
113 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 236
114 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 235
115 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 241
116 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 243
117 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 234
118 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 233
119 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 232
120 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 231
121 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 230
122 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 227
123 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 226
124 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 225
125 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 224
126 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 223
127 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 222
128 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 221
129 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 220
130 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 219
131 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 218
132 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 217
133 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 216
134 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 215
135 27/07/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 213
136 27/07/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 214
137 18/01/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 181
138 18/01/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 180
139 18/01/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 179
140 21/12/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 178
141 20/12/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 177
142 7/12/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 176
143 7/12/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 175
144 3/12/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 173
145 21/10/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 168
146 15/10/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 167
147 9/08/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 158
148 9/08/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 157
149 9/08/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 156
150 9/08/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 155
151 9/08/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 154
152 9/08/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 153
153 30/06/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 152
154 11/06/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 149
155 8/06/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 148
156 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 143
157 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 142
158 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 141
159 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 139
160 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 138
161 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 137
162 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 136
163 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 135
164 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 134
165 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 133
166 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 132
167 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 131
168 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 130
169 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 129
170 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 128
171 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 127
172 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 126
173 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 125
174 16/12/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 123
175 5/11/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 119
176 5/11/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 118
177 5/11/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 117
178 5/11/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 116
179 5/11/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 115
180 5/11/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 114
181 5/11/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 113
182 22/10/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 112
183 22/10/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 111
184 22/10/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 109
185 18/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 108
186 18/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 106
187 18/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 104
188 17/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 107
189 14/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 105
190 13/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 103
191 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 102
192 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 101
193 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 100
194 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 99
195 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 98
196 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 97
197 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 96
198 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 95
199 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 93
200 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 90
201 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 89
202 1/04/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 84
203 6/03/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 83
204 6/03/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 82
205 6/03/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 81
206 6/03/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 80
207 6/03/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 79
208 6/03/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 78
209 27/01/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 77
210 27/01/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 76
211 9/01/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 75
212 9/01/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 74
213 9/12/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 70
214 9/12/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 71
215 9/12/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 72
216 9/12/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 73
217 9/12/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 69
218 9/12/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 68
219 9/12/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 67
220 9/12/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 66
221 19/11/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 65
222 19/11/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 64
223 29/10/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 63
224 29/10/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 61
225 29/10/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 60
226 29/10/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 59
227 29/10/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 62
228 16/09/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 58
229 16/09/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 57
230 16/09/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 56
231 16/09/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 55
232 13/09/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 54
233 26/08/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 53
234 26/08/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 52
235 13/08/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 51
236 13/08/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 50
237 13/08/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 49
238 6/08/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 48
239 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 47
240 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 46
241 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 45
242 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 44
243 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 43
244 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 42
245 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 41
246 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 40
247 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 39
248 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 38
249 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 37
250 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 36
251 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 35
252 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 34
253 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 33
254 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 32
255 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 31
256 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 29
257 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 28
258 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 27
259 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 25
260 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 23
261 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 22
262 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 21
263 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 20
264 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 19
265 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 18
266 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 17
267 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 16
268 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 13
 
 
 
แนะนำวิทยาลัย
แนะนำวิทยาลัย
ข้อมูลวิทยาลัย
คุณลักษณะบัณฑิต
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากร
ติดต่อหน่วยงาน
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานภายใน
กลุ่มงานอำนวยการ
การบริหารทั่วไป
งานทรัพยากรบุคคลและงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ
งานยุทธศาสตร์
งานประกันคุณภาพ
แสดงความคิดเห็นที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก
กลุ่มงานวิชาการ
งานจัดการศึกษาและงานทะเบียนนักศึกษา
ข้อมูลการกู้ยืม กยศ.
งานกิจการนักศึกษา
งานบริหารหลักสูตร
หน่วยงานบริการนักศึกษา
กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
งานวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศ
งานบริการวิชาการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
วารสารการพยาบาลสุขภาพและสาธารณสุข
ระบบสารสนเทศภายใน
ระบบสารสนเทศภายใน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร MIS
ระบบจองห้องออนไลน์
ระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
ระบบทะเบียนศิษย์เก่า
คลังภาพกิจกรรม 2555 - 2557
ระบบติดตามขอเบิกเงิน
Test of English Skills
ฐานข้อมูลวิจัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี พุทธชินราช
ระบบสารสนเทศภายนอก
ระบบสารสนเทศภายนอก
CHE QA Online
ระบบสารสนเทศ สบช.
OPEN TQF
PIEiS
Back Office สบช.
GFMIS
GFMIS Web Online
ตรวจสอบสิทธิค่ารักษา
ระบบรับสมัครนักศึกษา ระบบสอบกลาง (Admissions)
ระบบสารสนเทศกฏหมายและระเบียบการคลัง
ระบบบุคลากร
ฐานข้อมูลทางการพยาบาล E-Book
ระบบฝึกอบรม PIMTIS
 
 
ศูนย์การเรียนรู้
ศูนย์การเรียนรู้
Clinicalkey for nursing
ห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
สำนักงานหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
ScienceDirect E-Journal
ศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้การพยาบาล
KM ชุมชนสระแก้ว
ฐานข้อมูลงานวิจัย ThaiLIS
ฐานข้อมูลทางการพยาบาล CINAHL
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ
CU-eLibrary
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันพระบรมราชชนก
สภาการพยาบาล
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพุทธชินราช
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กรมบัญชีกลาง
โรงพยาบาลแหล่งฝึก
โรงพยาบาลแหล่งฝึก
โรงพยาบาลพุทธชินราช
โรงพยาบาลชาติตระการ
โรงพยาบาลเนินมะปราง
โรงพยาบาลบางระกำ
โรงพยาบาลวังทอง
โรงพยาบาลวัดโบสถ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
 
 
เครือข่ายภาคเหนือ
เครือข่ายภาคเหนือ
วพบ.นครลำปาง
วพบ.สวรรค์ประชารักษ์
วพบ.พะเยา
วพบ.พุทธชินราช
วพบ.อุตรดิตถ์
วพบ.เชียงใหม่
วสส.พิษณุโลก
วพบ.แพร่
เครือข่ายภาคตะวันออก
เครือข่ายภาคตะวันออก
วพบ.นครราชสีมา
วพ.ศรีมหาสารคาม
วพบ.สรรพสิทธิประสงค์
วพบ.ขอนแก่น
วพบ.อุดรธานี
วพบ.สุรินทร์
วสส.ขอนแก่น
วสส.อุบลราชธานี
เครือข่ายภาคกลาง 1
เครือข่ายภาคกลาง 1
วพบ.จังหวัดนนทบุรี
วพบ.กรุงเทพ
วพบ.นพรัตน์วชิระ
วพบ.ชลบุรี
วพ.พระปกเกล้า จันทบุรี
วสส.ชลบุรี
วทก.กาญจนาภิเษก
เครือข่ายภาคกลาง 2
เครือข่ายภาคกลาง 2
วพบ.ราชบุรี
วพบ.จักรีรัช
วพบ.สระบุรี
วพบ.พระพุทธบาท
วพบ.ชัยนาท
วพบ.สุพรรณบุรี
วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
วสส.สุพรรณบุรี
เครือข่ายภาคใต้
เครือข่ายภาคใต้
วพบ.สงขลา
วพบ.สุราษฎร์ธานี
วพบ.นครศรีธรรมราช
วพบ.ตรัง
วพบ.ยะลา
วสส.ตรัง
วสส.ยะลา
 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช © 2015 Boromarajonani College of Nursing Buddhachinaraj