วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช เลขที่ 90/6 ถนนศรีธรรมไตรปิฎก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 055-219-041, 055-252-546-8 โทรสาร : 055-259-410
 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
   
 
 
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ ภาพข่าว
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ ภาพข่าว
1 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 244
2 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 242
3 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 239
4 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 238
5 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 237
6 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 236
7 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 235
8 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 241
9 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 243
10 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 234
11 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 233
12 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 232
13 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 231
14 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 230
15 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 227
16 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 226
17 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 225
18 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 224
19 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 223
20 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 222
21 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 221
22 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 220
23 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 219
24 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 218
25 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 217
26 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 216
27 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 215
28 27/07/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 213
29 27/07/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 214
30 18/01/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 181
31 18/01/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 180
32 18/01/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 179
33 21/12/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 178
34 20/12/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 177
35 7/12/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 176
36 7/12/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 175
37 3/12/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 173
38 21/10/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 168
39 15/10/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 167
40 9/08/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 158
41 9/08/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 157
42 9/08/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 156
43 9/08/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 155
44 9/08/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 154
45 9/08/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 153
46 30/06/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 152
47 11/06/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 149
48 8/06/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 148
49 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 143
50 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 142
51 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 141
52 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 139
53 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 138
54 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 137
55 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 136
56 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 135
57 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 134
58 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 133
59 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 132
60 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 131
61 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 130
62 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 129
63 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 128
64 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 127
65 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 126
66 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 125
67 16/12/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 123
68 5/11/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 119
69 5/11/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 118
70 5/11/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 117
71 5/11/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 116
72 5/11/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 115
73 5/11/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 114
74 5/11/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 113
75 22/10/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 112
76 22/10/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 111
77 22/10/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 109
78 18/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 108
79 18/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 106
80 18/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 104
81 17/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 107
82 14/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 105
83 13/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 103
84 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 102
85 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 101
86 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 100
87 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 99
88 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 98
89 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 97
90 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 96
91 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 95
92 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 93
93 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 90
94 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 89
95 1/04/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 84
96 6/03/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 83
97 6/03/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 82
98 6/03/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 81
99 6/03/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 80
100 6/03/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 79
101 6/03/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 78
102 27/01/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 77
103 27/01/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 76
104 9/01/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 75
105 9/01/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 74
106 9/12/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 70
107 9/12/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 71
108 9/12/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 72
109 9/12/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 73
110 9/12/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 69
111 9/12/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 68
112 9/12/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 67
113 9/12/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 66
114 19/11/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 65
115 19/11/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 64
116 29/10/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 63
117 29/10/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 61
118 29/10/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 60
119 29/10/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 59
120 29/10/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 62
121 16/09/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 58
122 16/09/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 57
123 16/09/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 56
124 16/09/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 55
125 13/09/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 54
126 26/08/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 53
127 26/08/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 52
128 13/08/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 51
129 13/08/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 50
130 13/08/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 49
131 6/08/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 48
132 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 47
133 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 46
134 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 45
135 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 44
136 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 43
137 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 42
138 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 41
139 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 40
140 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 39
141 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 38
142 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 37
143 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 36
144 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 35
145 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 34
146 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 33
147 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 32
148 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 31
149 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 29
150 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 28
151 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 27
152 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 25
153 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 23
154 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 22
155 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 21
156 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 20
157 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 19
158 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 18
159 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 17
160 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 16
161 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 13
 
 
 
แนะนำวิทยาลัย
แนะนำวิทยาลัย
ข้อมูลวิทยาลัย
คุณลักษณะบัณฑิต
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากร
ติดต่อหน่วยงาน
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานภายใน
กลุ่มงานอำนวยการ
การบริหารทั่วไป
งานทรัพยากรบุคคลและงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ
งานยุทธศาสตร์
งานประกันคุณภาพ
แสดงความคิดเห็นที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก
กลุ่มงานวิชาการ
งานจัดการศึกษาและงานทะเบียนนักศึกษา
ข้อมูลการกู้ยืม กยศ.
งานกิจการนักศึกษา
งานบริหารหลักสูตร
หน่วยงานบริการนักศึกษา
กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
งานวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศ
งานบริการวิชาการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
วารสารการพยาบาลสุขภาพและสาธารณสุข
ระบบสารสนเทศภายใน
ระบบสารสนเทศภายใน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร MIS
ระบบจองห้องออนไลน์
ระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
ระบบทะเบียนศิษย์เก่า
คลังภาพกิจกรรม 2555 - 2557
ระบบติดตามขอเบิกเงิน
Test of English Skills
ฐานข้อมูลวิจัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี พุทธชินราช
ระบบสารสนเทศภายนอก
ระบบสารสนเทศภายนอก
CHE QA Online
ระบบสารสนเทศ สบช.
OPEN TQF
PIEiS
Back Office สบช.
GFMIS
GFMIS Web Online
ตรวจสอบสิทธิค่ารักษา
ระบบรับสมัครนักศึกษา ระบบสอบกลาง (Admissions)
ระบบสารสนเทศกฏหมายและระเบียบการคลัง
ระบบบุคลากร
ฐานข้อมูลทางการพยาบาล E-Book
ระบบฝึกอบรม PIMTIS
 
 
ศูนย์การเรียนรู้
ศูนย์การเรียนรู้
Clinicalkey for nursing
New E-Learning
ห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
สำนักงานหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
ScienceDirect E-Journal
ศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้การพยาบาล
KM ชุมชนสระแก้ว
ฐานข้อมูลงานวิจัย ThaiLIS
ฐานข้อมูลทางการพยาบาล CINAHL
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ
CU-eLibrary
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันพระบรมราชชนก
สภาการพยาบาล
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพุทธชินราช
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กรมบัญชีกลาง
โรงพยาบาลแหล่งฝึก
โรงพยาบาลแหล่งฝึก
โรงพยาบาลพุทธชินราช
โรงพยาบาลชาติตระการ
โรงพยาบาลเนินมะปราง
โรงพยาบาลบางระกำ
โรงพยาบาลวังทอง
โรงพยาบาลวัดโบสถ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
 
 
เครือข่ายภาคเหนือ
เครือข่ายภาคเหนือ
วพบ.นครลำปาง
วพบ.สวรรค์ประชารักษ์
วพบ.พะเยา
วพบ.พุทธชินราช
วพบ.อุตรดิตถ์
วพบ.เชียงใหม่
วสส.พิษณุโลก
วพบ.แพร่
เครือข่ายภาคตะวันออก
เครือข่ายภาคตะวันออก
วพบ.นครราชสีมา
วพ.ศรีมหาสารคาม
วพบ.สรรพสิทธิประสงค์
วพบ.ขอนแก่น
วพบ.อุดรธานี
วพบ.สุรินทร์
วสส.ขอนแก่น
วสส.อุบลราชธานี
เครือข่ายภาคกลาง 1
เครือข่ายภาคกลาง 1
วพบ.จังหวัดนนทบุรี
วพบ.กรุงเทพ
วพบ.นพรัตน์วชิระ
วพบ.ชลบุรี
วพ.พระปกเกล้า จันทบุรี
วสส.ชลบุรี
วทก.กาญจนาภิเษก
เครือข่ายภาคกลาง 2
เครือข่ายภาคกลาง 2
วพบ.ราชบุรี
วพบ.จักรีรัช
วพบ.สระบุรี
วพบ.พระพุทธบาท
วพบ.ชัยนาท
วพบ.สุพรรณบุรี
วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
วสส.สุพรรณบุรี
เครือข่ายภาคใต้
เครือข่ายภาคใต้
วพบ.สงขลา
วพบ.สุราษฎร์ธานี
วพบ.นครศรีธรรมราช
วพบ.ตรัง
วพบ.ยะลา
วสส.ตรัง
วสส.ยะลา
 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช © 2015 Boromarajonani College of Nursing Buddhachinaraj