วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช เลขที่ 90/6 ถนนศรีธรรมไตรปิฎก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 055-219-041, 055-252-546-8 โทรสาร : 055-259-410
 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
   
 
 
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ ภาพข่าว
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ ภาพข่าว
1 16/11/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 145/2566
2 16/11/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 144/2566
3 16/11/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 143/2566
4 9/11/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 142/2566
5 9/11/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 141/2566
6 9/11/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 140/2566
7 9/11/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 139/2566
8 6/11/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 138/2566
9 6/11/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 137/2566
10 1/11/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 135/2566
11 1/11/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 134/2566
12 1/11/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 133/2566
13 1/11/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 132/2566
14 1/11/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 130/2566
15 1/11/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 129/2566
16 1/11/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 128/2566
17 1/11/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 127/2566
18 1/11/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 126/2566
19 11/10/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 125/2566
20 11/10/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 124/2566
21 10/10/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 123/2566
22 10/10/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 122/2566
23 10/10/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 120/2566
24 10/10/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 119/2566
25 9/09/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 116/2566
26 9/09/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 115/2566
27 9/09/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 114/2566
28 9/09/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 113/2566
29 9/09/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 111/2566
30 26/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 110/2566
31 26/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 109/2566
32 25/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 108/2566
33 24/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 107/2566
34 22/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 106/2566
35 22/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 105/2566
36 22/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 104/2566
37 22/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 103/2566
38 22/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 102/2566
39 15/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 101/2566
40 11/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 099/2566
41 11/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 097/2566
42 11/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 096/2566
43 11/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 095/2566
44 11/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 094/2566
45 11/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 093/2566
46 11/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 092/2566
47 11/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 091/2566
48 11/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 090/2566
49 11/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 089/2566
50 11/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 087/2566
51 11/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 086/2566
52 11/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 085/2566
53 11/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 084/2566
54 13/07/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 082/2566
55 11/07/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 081/2566
56 11/07/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 080/2566
57 10/07/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 079/2566
58 10/07/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 078/2566
59 10/07/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 076/2566
60 10/07/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 075/2566
61 20/06/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 074/2566
62 20/06/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 073/2566
63 20/06/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 072/2566
64 20/06/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 071/2566
65 20/06/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 070/2566
66 13/06/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 069/2566
67 13/06/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 068/2566
68 13/06/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 067/2566
69 13/06/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 066/2566
70 13/06/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 065/2566
71 29/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 064/2566
72 29/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 063/2566
73 22/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 062/2566
74 19/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 061/2566
75 19/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 060/2566
76 16/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 059/2566
77 16/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 058/2566
78 16/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 057/2566
79 16/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 056/2566
80 16/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 055/2566
81 2/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 054/2566
82 2/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 053/2566
83 2/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 052/2566
84 2/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 051/2566
85 2/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 050/2566
86 18/04/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 049/2566
87 18/04/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 048/2566
88 18/04/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 047/2566
89 18/04/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 046/2566
90 18/04/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 045/2566
91 18/04/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 044/2566
92 18/04/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 043/2566
93 18/04/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 042/2566
94 1/03/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 040/2566
95 1/03/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 039/2566
96 21/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 038/2566
97 20/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 037/2566
98 19/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 036/2566
99 19/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 035/2566
100 17/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 034/2566
101 17/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 033/2566
102 14/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 032/2566
103 14/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 031/2566
104 9/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 030/2566
105 9/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 029/2566
106 9/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 028/2566
107 9/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 027/2566
108 9/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 026/2566
109 9/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 025/2566
110 9/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 024/2566
111 9/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 023/2566
112 9/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 022/2566
113 9/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 021/2566
114 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 020/2566
115 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 019/2566
116 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 018/2566
117 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 017/2566
118 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 016/2566
119 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 015/2566
120 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 014/2566
121 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 013/2566
122 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 012/2566
123 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 011/2566
124 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 010/2566
125 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 009/2566
126 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 008/2566
127 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 007/2566
128 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 006/2566
129 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 005/2566
130 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 004/2566
131 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 003/2566
132 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 002/2566
133 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 001/2566
134 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 289
135 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 288
136 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 287
137 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 286
138 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 285
139 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 284
140 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 283
141 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 282
142 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 281
143 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 280
144 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 279
145 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 278
146 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 277
147 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 276
148 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 275
149 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 274
150 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 273
151 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 272
152 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 271
153 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 270
154 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 269
155 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 268
156 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 267
157 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 266
158 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 265
159 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 264
160 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 263
161 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 262
162 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 261
163 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 260
164 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 259-1
165 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 260
166 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 259
167 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 258
168 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 257
169 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 256
170 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 255
171 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 254
172 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 253
173 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 252
174 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 251
175 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 250
176 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 249
177 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 248
178 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 247
179 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 246
180 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 244
181 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 242
182 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 239
183 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 238
184 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 237
185 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 236
186 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 235
187 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 241
188 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 243
189 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 234
190 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 233
191 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 232
192 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 231
193 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 230
194 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 227
195 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 226
196 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 225
197 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 224
198 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 223
199 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 222
200 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 221
201 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 220
202 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 219
203 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 218
204 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 217
205 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 216
206 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 215
207 27/07/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 213
208 27/07/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 214
209 18/01/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 181
210 18/01/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 180
211 18/01/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 179
212 21/12/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 178
213 20/12/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 177
214 7/12/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 176
215 7/12/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 175
216 3/12/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 173
217 21/10/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 168
218 15/10/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 167
219 9/08/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 158
220 9/08/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 157
221 9/08/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 156
222 9/08/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 155
223 9/08/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 154
224 9/08/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 153
225 30/06/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 152
226 11/06/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 149
227 8/06/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 148
228 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 143
229 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 142
230 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 141
231 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 139
232 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 138
233 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 137
234 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 136
235 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 135
236 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 134
237 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 133
238 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 132
239 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 131
240 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 130
241 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 129
242 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 128
243 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 127
244 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 126
245 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 125
246 16/12/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 123
247 5/11/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 119
248 5/11/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 118
249 5/11/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 117
250 5/11/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 116
251 5/11/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 115
252 5/11/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 114
253 5/11/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 113
254 22/10/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 112
255 22/10/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 111
256 22/10/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 109
257 18/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 108
258 18/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 106
259 18/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 104
260 17/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 107
261 14/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 105
262 13/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 103
263 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 102
264 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 101
265 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 100
266 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 99
267 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 98
268 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 97
269 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 96
270 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 95
271 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 93
272 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 90
273 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 89
274 1/04/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 84
275 6/03/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 83
276 6/03/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 82
277 6/03/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 81
278 6/03/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 80
279 6/03/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 79
280 6/03/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 78
281 27/01/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 77
282 27/01/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 76
283 9/01/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 75
284 9/01/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 74
285 9/12/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 70
286 9/12/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 71
287 9/12/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 72
288 9/12/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 73
289 9/12/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 69
290 9/12/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 68
291 9/12/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 67
292 9/12/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 66
293 19/11/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 65
294 19/11/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 64
295 29/10/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 63
296 29/10/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 61
297 29/10/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 60
298 29/10/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 59
299 29/10/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 62
300 16/09/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 58
301 16/09/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 57
302 16/09/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 56
303 16/09/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 55
304 13/09/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 54
305 26/08/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 53
306 26/08/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 52
307 13/08/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 51
308 13/08/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 50
309 13/08/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 49
310 6/08/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 48
311 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 47
312 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 46
313 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 45
314 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 44
315 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 43
316 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 42
317 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 41
318 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 40
319 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 39
320 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 38
321 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 37
322 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 36
323 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 35
324 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 34
325 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 33
326 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 32
327 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 31
328 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 29
329 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 28
330 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 27
331 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 25
332 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 23
333 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 22
334 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 21
335 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 20
336 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 19
337 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 18
338 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 17
339 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 16
340 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 13
 
 
 
แนะนำวิทยาลัย
แนะนำวิทยาลัย
ข้อมูลวิทยาลัย
คุณลักษณะบัณฑิต
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากร
ติดต่อหน่วยงาน
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานภายใน
ด้านบริหารและยุทธศาสตร์
การบริหารทั่วไป
งานทรัพยากรบุคคลและงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ
งานยุทธศาสตร์
งานประกันคุณภาพ
งานความเสียง
ด้านวิชาการ
งานจัดการศึกษาและงานทะเบียนนักศึกษา
งานบริหารหลักสูตร
ด้านวิจัยและบริการวิชาการ
งานวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศ
งานบริการวิชาการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
วารสารการพยาบาลสุขภาพและสาธารณสุข
ด้านกิจการนักศึกษา
ข้อมูลการกู้ยืม กยศ.
หน่วยงานบริการนักศึกษา
ประชาสัมพันธ์แหล่งงาน
แหล่งกิจกรรมพิเศษ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ประกันอุบัติเหตุ
ระบบสารสนเทศภายใน
ระบบสารสนเทศภายใน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร MIS
ระบบจองห้องออนไลน์
ระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
ระบบทะเบียนศิษย์เก่า
คลังภาพกิจกรรม 2555 - 2557
ระบบติดตามขอเบิกเงิน
Test of English Skills
ฐานข้อมูลวิจัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี พุทธชินราช
ระบบสารสนเทศภายนอก
ระบบสารสนเทศภายนอก
CHE QA Online
ระบบสารสนเทศ สบช.
OPEN TQF
PIEiS
Back Office สบช.
GFMIS
GFMIS Web Online
ตรวจสอบสิทธิค่ารักษา
ระบบรับสมัครนักศึกษา ระบบสอบกลาง (Admissions)
ระบบสารสนเทศกฏหมายและระเบียบการคลัง
ระบบบุคลากร
ฐานข้อมูลทางการพยาบาล E-Book
ระบบฝึกอบรม PIMTIS
 
 
ศูนย์การเรียนรู้
ศูนย์การเรียนรู้
Clinicalkey for nursing
ห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
สำนักงานหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
ScienceDirect E-Journal
ศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้การพยาบาล
KM ชุมชนสระแก้ว
ฐานข้อมูลงานวิจัย ThaiLIS
ฐานข้อมูลทางการพยาบาล CINAHL
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ
CU-eLibrary
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันพระบรมราชชนก
สภาการพยาบาล
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพุทธชินราช
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กรมบัญชีกลาง
โรงพยาบาลแหล่งฝึก
โรงพยาบาลแหล่งฝึก
โรงพยาบาลพุทธชินราช
โรงพยาบาลชาติตระการ
โรงพยาบาลเนินมะปราง
โรงพยาบาลบางระกำ
โรงพยาบาลวังทอง
โรงพยาบาลวัดโบสถ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
 
 
เครือข่ายภาคเหนือ
เครือข่ายภาคเหนือ
วพบ.นครลำปาง
วพบ.สวรรค์ประชารักษ์
วพบ.พะเยา
วพบ.พุทธชินราช
วพบ.อุตรดิตถ์
วพบ.เชียงใหม่
วสส.พิษณุโลก
วพบ.แพร่
เครือข่ายภาคตะวันออก
เครือข่ายภาคตะวันออก
วพบ.นครราชสีมา
วพ.ศรีมหาสารคาม
วพบ.สรรพสิทธิประสงค์
วพบ.ขอนแก่น
วพบ.อุดรธานี
วพบ.สุรินทร์
วสส.ขอนแก่น
วสส.อุบลราชธานี
เครือข่ายภาคกลาง 1
เครือข่ายภาคกลาง 1
วพบ.จังหวัดนนทบุรี
วพบ.กรุงเทพ
วพบ.นพรัตน์วชิระ
วพบ.ชลบุรี
วพ.พระปกเกล้า จันทบุรี
วสส.ชลบุรี
วทก.กาญจนาภิเษก
เครือข่ายภาคกลาง 2
เครือข่ายภาคกลาง 2
วพบ.ราชบุรี
วพบ.จักรีรัช
วพบ.สระบุรี
วพบ.พระพุทธบาท
วพบ.ชัยนาท
วพบ.สุพรรณบุรี
วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
วสส.สุพรรณบุรี
เครือข่ายภาคใต้
เครือข่ายภาคใต้
วพบ.สงขลา
วพบ.สุราษฎร์ธานี
วพบ.นครศรีธรรมราช
วพบ.ตรัง
วพบ.ยะลา
วสส.ตรัง
วสส.ยะลา
 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช © 2015 Boromarajonani College of Nursing Buddhachinaraj